Informationer fra bestyrelsen

Landsforeningen Krigsveteraner & Pårørende.

Generalforsamling ifølge vedtægterne.
Dato :  Lørdag d. 04. Marts 2017
Sted :  Selskabslokalet, Stefansgade 45, kælderen, 8700 Horsens

Tid :     Kl. 11.00

 
Dagsorden.
 

1)    Valg af dirigent/ordstyrer.
 
2)    Valg af 1 referent og 2 stemmetællere.
 
3)    Beretning ved formanden.
 
4)    Fremlæggelse af regnskab, af kasseren.
 
5)    Fastsættelse af kontingent.
 
6)    Indkomne forslag.
 
7)    Valg af Næstformand for 2 år. På valg Sune Hoe Nielsen.
 
8)    Valg af bestyrelses medlem for 2 år.På valg Per Nielsen.
 
9)    Valg af bestyrelses medlem for 1 år. På valg Heidi Denby Nielsen.
 
10)  Valg af 2 suppleanter 1 år. På valg Eden Espedes  modtager genvalg.
 
11)  Valg af 2 revisorer for 1 år På valg. Jimmy Møller og Helle Kjær.
 
12)  Eventuelt.
 

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest d.20.februar 2017
Bramming den 31. januar 2017
 
Formand
Jon S. Gislason