Informationer fra bestyrelsen

Landsforeningen Krigsveteraner & Pårørende.
 
Generalforsamling ifølge vedtægterne.
 
Dato: Lørdag den 3. marts 2018
Sted: Selskabslokalerne Stefansgade 45, Kælderen
8700 Horsens
Tid: Kl. 14.30
 
Dagsorden.
 
1)    Valg af dirigent/ordstyrer.
 
2)    Valg af 1 referent og 2 stemmetællere.
 
3)    Beretning ved formanden.
 
4)    Kassererens beretning. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse
 
5)    Fastsættelse af kontingent.
 
6)    Indkomne forslag.
 
7)   Valg til bestyrelsen jf.§ 7, stk 2.
     
      Valg af formand for 2 år. På valg Jon Gislason, Modtager genvalg.
 
      Valg af bestyrelses medlem for 2 år. På valg Harald Jensen, modtager ikke genvalg.
 
      Valg af bestyrelses medlem for 1 år. På valg Line Jensen, modtager genvalg.
 
      Valg af 2 suppleanter 1 år. På valg Eden Espedes  modtager ikke genvalg.
 
 8)  Valg af 2 revisorer for 1 år På valg. Jimmy Møller og Helle Kjær.
 
9)  Eventuelt.
 
Indkomne forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest d.17.februar 2018
 
Information:
5.Stk. 5
Kun medlemmer over 18 år, der har været medlem minimum 1 måned og har gyldig kvittering for betalt medlemskab, betalt senest 7 bankdage før generalforsamlingen, kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Valgbarhed til hovedbestyrelsen er betinget af mindst et års medlemskab.

Bramming den 31. januar 2018

Formand
Jon S. Gislason