Generalforsamling 2019

Landsforeningen Krigsveteraner & Pårørende.

Generalforsamling ifølge vedtægterne.

Dato:   søndag d. 25. August 2019

Morgenmad kl. 09.00 – 09.45

Generalforsamling kl. 10.00 – 12.00

Bogensholmslejren

 Fuglsøvej 27

8400 Ebeltoft

Dagsorden.

1)    Valg af dirigent/ordstyrer.

2)    Valg af 1 referent og 2 stemmetællere.

3)    Beretning ved formanden.

4)    Kassererens beretning. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse

5)    Fastsættelse af kontingent.

6)    Indkomne forslag.

7)   Valg til bestyrelsen jf.§ 7, stk 2.

      Valg af næstformand for 2 år. På valg Sune Hoe Nielsen, Har trukket sig

      Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år. Heidi Denby Nielsen, modtager genvalg.

      Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år. Line F. Jensen, modtager genvalg.

      Valg af 2 suppleanter 1 år.

 8)  Valg af 1 revisorer og 1 revisor suppleant for 1 år.

9)  Eventuelt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest d.10.August 2019

Information:

§ 5.Stk. 5

Kun medlemmer over 18 år, der har været medlem minimum 1 måned og har gyldig kvittering for betalt medlemskab, betalt senest 7 bankdage før generalforsamlingen, kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Valgbarhed til hovedbestyrelsen er betinget af mindst et års medlemskab.

Dagsorden kan downloads som pdf fil ved at klikke her