Naturgruppen

Naturgruppen består af krigsveteraner og deres pårørende.

For og få mulighed for at søge om optagelse så skal man have været udsendt.

Hvis man bliver optaget så kan der søges om optagelse af krigsveteranens pårørende.
Pårørende vil blive defineret af de 2 ledere i gruppen ved ansøgning.

Pårørende er nødvendigvis ikke af familiær karakter.

Naturgruppens formål:

– Ture i naturen med tilpasset formål

– Sociale arrangementer

– Fælles arbejdsdage hos medlemmer

– Kan bidrage ved andre arrangementer

– Sammenkomster af festlig karakter

De optagede medlemmer skal byde ind med deltagelse eller tilbyde aktivitet for og kunne forblive medlem af Naturgruppen, – passive medlemmer vil miste deres tilknytning til Naturgruppen.

Det er de to ledende personer som suverænt bestemmer hvem der kan deltage i disse aktiviteter.

Ved ansøgning om optagelse i Naturqruppen skal der sendes mai I til en af de 2
nedenstående ledere.

Harald Jensen
Mobil: 27937235

Mail: hpfjensen@gmail.com

Ulrik L. Kristensen
Mobil: 22164241

Mail: ulriklavey@gmail.com